Giỏ hàng0
Sản phẩm chế biến

Bánh chưng & bánh tét

Giá: Liên hệ lấy giá

Đơn vị tính:

Số lượng:

* Liên hệ để lấy giá sỉ

Sản phẩm khác

Sản phẩm chế biến

Chả cá thát lát

Liên hệ lấy giá

Liên hệ để lấy giá sỉ

Sản phẩm chế biến

Mép bò chua ngọt

Liên hệ lấy giá

Liên hệ để lấy giá sỉ

Sản phẩm chế biến

Chả thủ

Liên hệ lấy giá

Liên hệ để lấy giá sỉ

0903 002 699